• Klijent

    Astra

  • Kreativna usluga

    Konceptualizacija & ilustracija

  • Razvojna usluga

    Web & mobilna aplikacija

ASTRA je nevladina organizacija čiji je glavni cilj da podigne svesnost problema trgovine ljudima.

ASTRA je 2014. godine implementirala projekat „Balkan Act Now!“, čiji je glavni cilj da istakne problem trgovine ljudima sa naglaskom na izgradnju kapaciteta od strane ODR-a (Organizacije za društveni rad) i unapređenje zaštite prava žrtava trgovine ljudima.

App Store Google Play Website

01

Razvoj koncepta

Naš tim je bio angažovan da razvije koncept aplikcaije za pametne telefone u vezi sa borbom protiv trgovine ljudima, koja bi, s jedne strane, povećala svensnost mladih u vezi sa opasnostima trgovine, a sa druge, i čitave javnosti u vezi sa zaštitom prava žrtava trgovine ljudima i njihovom pozicijom u današnjem društvu.

02

Od skice do ilustracije

Duže od dva meseca smo sarađivali sa ASTRA predstavnicima na različitim scenarijima koji bi pokrili najčešće slučajeve trgovine ljudima. Kompletan proces je uključivao kreiranje skica i ilustracija za interaktivnu i edukativnu igricu koja je bila glavni deo projekta.

03

Razvoj Android i iOS aplikacije

Po završetku ilustracija i scenarija, naš tim je kreirao interaktivnu igricu za Web, Android i iOS uređaje sa ciljem da se dopre do što većeg broja ljudi.

Osim interaktivne igrice, aplikacija sadrži mnoštvo edukativnog materijala u vezi sa trgovinom ljudima, interaktivni kviz i opciju „Prijavite slučaj trgovine ljudima“.

Aplikacija je, takođe, dostupna na devet jezika.

04

Prilagođeni vebsajt sa CMS aplikacijom

Jedan od naših zadataka bio je da kreiramo vizuelno dopadljiv vebsajt koji bi podržao projekat i privukao pažnju ljudi, a, takođe, ih i podstakao da preuzmu aplikaciju. U projekat je bila uključena i redovna promocija aplikacije na društvenim mrežama, uz obaveštavanje klijenta u vezi sa rezultatima kampanje i povećanom broju preuzimanja iste.

Celokupan sadržaj vebsajta se ažurira preko CMS aplikacije.