Magic Box

Kompletna „video na zahtev“ platforma

  • Klijent

    MCF

  • Godina

    2016

  • Usluga

    Web, Android & iOS aplikacija

Magic Box je kompletno rešenje za „video na zahtev“, koje omogućava korisnicima da gledaju i preuzimaju filmove sa njihovih kompjutera ili mobilnih uređaja. U pitanju je rešenje po specifikaciji klijenta, koje uključuje Web aplikaciju za krajnjeg korsnika, kao i Backend administrativnu aplikaciju, visokog nivoa zaštite od piraterije.

App Store Google Play Website

01

Koncept i dizajn

02

Admin panel / CMS aplikacija

03

Baza filmova + reklama

Uz pomoć povezivanja sa bazom filmova na IMDB-u i integracijom plaćanja, administratori mogu lako da ubace reklame, kao i grupe reklama, u komercijalne blokove. Kroz ovaj modul, takođe, mogu podešavati redosled blokova i redosled reklama u okviru njih. Sistem sam po sebi prikuplja podatke o prikazu reklama krajnjim korisnicima i generiše relevantne izveštaje prodajnom timu.

04

Praćenje ponašanja i statistika

Sistem prikuplja podatke o prodaji, korišćenim platformama, ponašanju korisnika i prikazivanju rekalama. Svi prikupljeni podaci se mogu filtrirati i prezentovati na više načina.

05

Pametno prikazivanje sadržaja

Sistem prikuplja podatke o ponašanju korisnika i prikazuje im preporučene filmove na osnovu njihovih interesovanja, tzv. ukrštenih podataka, generisanih na osnovu njihovih lista omiljenih filmova, poslednjih filmova koje su odgledali, kao i liste kupljenih filmova.

06

DRM sigurnost