Leader Onboarding App

Alat za upoznavanje novozaposlenih sa korporativnim pravilima

Aplikacija je primarno namenjena za internu upotrebu u kompaniji NIS Gazprom Neft radi efektivnijeg načina uvođenja novozaposlenih u kompaniju, potom u sisteme rada i komunikacije, kao i za upoznavanje zaposlenih sa procedurama i pravilima koja važe u kompaniji.

Aplikacija pruža opšte informacije o kompaniji i pravilima kojih se treba pridržavati (iz oblasti HSE, zaštite informacija itd.).

Tu su još i interaktivni kviz, upitnici namenjeni isključivo zaposlenima, kao i Chat funkcionalnost putem koje zaposleni mogu postaviti pitanja u vezi sa svim eventualnim nedoumicama u vezi sa kompanijom.

Angažovao nas je

NIS Gazprom Neft

Šta smo radili?

software
android
design