Transaction System

softver za osiguravajuće kuće

  • Klijent

    Guarenty Group

  • Godina

    2012

  • Servisi

    software development & dizajn

Transaction System predstavlja kompletno softversko rešenje za poslovanje osiguravajuće kuće. Cilj sistema je da automatizuje kompletan proces prodaje osiguranja, praćenja klijenata, praćenja naplate, organizacije zaposlenih kao i pružanje izveštaja top menadžmentu kompanije. Web aplikacija rađena je kao custom rešenje prilagođeno specifičnim potrebama klijenta.

01

Bezbednost

Imajući u vidu prirodu poslovanja i rad sa finansijskim transakcijama jedan od najvećih izazova na ovom projektu bila je sigurnost sistema. Ceo sistem danas se oslanja se na cloud hosting dok je posebna pažnja posvećena backupu celog sistema i naprednim alatima za monitoring sistema.

02

Stabilnost

Kako bi se osiguralo da svaki pojedinačni modul sistema funkcioniše besprekorno, odlučili smo se za model automatskog testiranja softvera. Iako inicijelno zahteva dodatno vreme, ovaj pristup omogućio nam je da klijentu isporučimo kvalitetno, testirano i stabilno rešenje.

03

Skalabilnost

Kako poslovni model klijenta podrazumeva širenje kapaciteta na nova tržišta i franšing model, projektovanje softvera i njegova skalabilnost bili su od suštinskog značaja za uspeh projekta. Naše softver arhitekte uspešno su rešile ovaj izazova tako da Transaction sistem brzo i jednostavno može podržati rast i dodatni razvoj po zahtevu klijenta

04

Modul za upravljanje finansijama

Prilikom kreiranja ugovora sistem automatski vrši raspodelu provizije preprodavcima i zadužuje klijenta u sistemu. Transaction Sistem ima mogućnost automatskog knjiženja uplata i kreiranja naloga za prenos koji se automatski prosledjuju banci na plaćanje.

05

Organizacija i praćenje učinaka zaposlenih

Radni nalozi mogu biti automatski kreirani od strane sistema ili manuelno od strane zaposlenih sa odgovarajućim privilegijama. Prilikom kreiranja radnog naloga i izmeni statusa šalju se email i SMS obaveštenja odgovornim osobama.

06

Reporting

Transaction Sistem ima napredan sistem izveštavanja za menadžent kompanije i savetodavni odbor. Izveštaji omogućavaju uvid u radne učinke zaposlenih, preprodavaca, planiranu prodaju, ostvarenu prodaju, i troškove kompanije.

07

Modul za kontakt centar (CRM)

Zaposleni koji je zadužen za brigu o klijentima i generisanje novih leadova putem ovog modula ima mogućnost pregleda svojih klijenata kao i istorijsko praćenje komunikacije sa klijentom.