Tehnohemija

Internet prezentacija akcionarskog društva "Tehnohemija" i njihove proizvodne linije

Online prezentacija akcionarskog društva Tehnohemija.

Pored osnovnih podataka o kompaniji, vebsajt pruža informacije o društvu koje zakonski moraju biti dostupne ackionarima:

  • Osnivački akt
  • Struktura kapitala
  • Dokumenta u vezi sa sednicama skupštine
  • Druga obaveštenja koja se tiču investitora

Ključni element prezentacije je predstavljanje svih proizvoda kompanije. Kako pogoni Tehnohemije proizvode veliku količinu proizvoda i poluproizvoda, glavni izazov za Intellex bio je kreiranje jasne strukture kataloga. Zahvaljujući optimizaciji za internet pretraživače (SEO), osmišljeno rešenje je u velikoj meri doprinelo većoj poseti sajta, ali još bitnije, višestruko je i povećala broj upita koji dolaze preko sajta.

Angažovao nas je

Tehnohemija

Šta smo radili?

website
design