USAID Srbija

Internet portal za podršku projektu održivog lokalnog razvoja

USAID, projekat održivog lokalnog razvoja, je petogodišnji projekat Američke agencije za međunarodni razvoj koji podržava lokalne samouprave, privatni sektor i civilno društvo u cilju unapređenja efikasnosti, kako bi na taj način ostvarili ekonomiju obima kroz međuopštinsku saradnju sa ciljem ubrzanog ekonomskog razvoja.

Ključne aktivnosti Projekta usmerene su na podršku otvaranju novih radnih mesta i smanjenje nezaposlenosti u regionima.

Projekat pruža stručno-savetodavnu pomoć i obezbeđuje bespovratna finansijska sredstva.

 

Angažovao nas je

USAID Srbija

Šta smo radili?

website
design